Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabalar gittikçe artmaktadır. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında ve gerekse de makro düzeyde azaltılması için stratejik amaç, hedef ve eylemler belirlenmektedir. Enerjinin verimli hareketi için hem teknolojinin takibinin yapılması hem de bu konudaki bilgi seviyesinin artırılarak paylaşılmasını ve tüm ülkeye yayılmasını sağlamak çok önemlidir. Bu hedefler doğrultusunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2014 yılı Teklif Çağrısı İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı kapsamında başvurulan Enerji Verimliliği Merkezi Projesi 29.05.2014 tarihinde imzalanan sözleşmeyle başlamıştır. 1 milyon 250 bin TL bütçeyle hayata geçirilen Enerji Verimliliği Merkezi Projesi’nin yeşil büyüme temelli iş modelini firmalara uyarlamak adına önemli bir adımdır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ