TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

DANIŞMANLIK HİZMETİ
ENERJİYİ YÖNETENLER, GELECEĞE YÖN VERENLER!
·         İşletmelerin TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahip olması,

  •   Maliyetlerin azalması,
  •   Enerji tüketiminin sürekli olarak izlenerek analiz edilmesi,
  •   Tüm çalışanların ve tedarikçilerin sisteme katılımının sağlanması,
  •   Yasal yükümlülüklere uyumun kolaylaşması,
  •   Mevcut ve gelecekteki beklentilere uyumun kolaylaşması,
  •   Enerji temininde güvenin artması,
  •   İş performansının gelişmesi,
  •   Üretkenliğin artmasına katkıda bulunur

·         5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince Endüstriyel işletmelerin devlet hibe desteklerinden faydalanabilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahip olması zorunludur.
BTSO Enerji Verimliliği Merkezi, profesyonel kadrosu ile TS EN ISO/IEC 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum ve işletme konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.