ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMLERİ

BİLİNÇSİZ ENERJİ TÜKETİMİ ENERJİ MALİYETLERİNİZİ ARTIRMAKTADIR.

KAPSAM

Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında; Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasında enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmek zorundadır.

Ayrıca ; toplam inşaat alanı en az 20.00 m2 ve ya yıllık toplam enerji tükerimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.00 m2 ve ya yıllık toplam 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmek zorundadır.

Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde enerji yöneticileri ve ya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alabilir. Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet üç bina ile sınırlıdır.

Biz Bursa Ticaret Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi olarak enerjinin verimli kullanılmasın konusunda sadece enerji yöneticisinin bilinçli hareketinin yeterli olmadığı kanaatindeyiz ve bu kapsamda işletme çalışanları ve yeni nesillerin enerjinin verimli kullanılmasına dair eğitilerek bilinçli bir çalışan ve yeni nesiller yetiştirme gayesindeyiz. Tesisimiz bu eğitimlerin verilmesi için yeterli yetkinliğe sahip olup, bu amaç doğrultusunda hizmet vermeye hazır bulunmaktadır.

Kimler Katılabilir:

Enerji Verimliliği Eğitimlerine; işletmelerin yönetici ve teknik kadroları, teknik mesleki eğitim gören öğrenciler, lisans ve yüksek lisans düzeyi öğrencileri eğitimlere katılabilir

Eğitim merkezimizi evm.btso.org.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca eğitim ile ilgili detay bilgiye BTSO Enerji Verimliliği Merkezine 0 (224) 261 61 87 nolu irtibat numarası ile ulaşabilirsiniz.

Eğitim Süresi: 10 İş Günü

Eğitim Saatleri: 10:00 – 16:00

Eğitim en az 10 en fazla 30 katılımcı ile açılmaktadır.

 

 

 

UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI

1.      Motor ve Pompa Sistemleri Eğitim ünitesi

2.      Buhar Kazanı, Kazan Sistemleri ve Kondenstop Eğitim ünitesi

3.      Soğutma Sistemleri Eğitim Ünitesi

4.      Aydınlatma Sistemleri Eğitim ünitesi

5.      Fırın Ünitesi, Absorbsiyonlu Chiller Sistemleri Eğitim ünitesi