ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİ

ENERJİNİZ SİZE KALSIN!

BTSO MESYEB Enerji Verimliliği Merkezi tecrübesi, uzman kadrosu ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası güvencesi ile enerji verimliliği konusunda sektöre öncülük yapan inovatif şirketlerden birisidir.

Enerji etütlerinde, BTSO EVM’ın deneyimli mühendisleri ve konusunda uzman çözüm ortakları tarafından enerji etütleri gerçekleştirilir.

Enerji Verimliliği Etütleri Dört Aşamadan Oluşur :

Seviye 1 Ön Etüt:

Ön enerji tuketim analizine ek olarak; işletme gezilerek yapısı, kullanılan cihazlar, işletme ve bakım koşulları gözlemlenir. İşletme sahibi/sorumlusu ve enerji yöneticisi ile kısa görüşmeler yapılır.

Uygulanabilecek önlemler, yaklaşık tasarruf miktarları ve yatırım maliyetleri ile geri ödeme süreleri belirlenir. Denetimin kısa sureli olması ve detaylı ölçümler yapılmaması sebebiyle önemli yatırım kararlarının alınabilmesi için yeterli değildir.

Ön etüt; kullanılan sistem ve tesisatların durumunun değerlendirilebilmesini, işletme ve bakım konusunda çoğunlukla yatırım gerektirmeyen iyileştirme önerileri ve enerji tasarruf önlemlerinin belirlenebilmesini, daha detaylı etüt ihtiyacının tespit edilebilmesini sağlar.

Seviye 2 - Detaylı Etüt:                               

Bu aşama, ön etüde göre daha detaylı endüstriyel işletme denetimi ve enerji analizlerini içerir. İşletme yönetimi ve yetkili personel ile görüşmeler yapılarak ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan alanlarda noktasal ölçümler, hesaplamalar ve enerji simulasyonlarıyla gerçek zamanlı enerji tüketimleri, kayıplar ve yükler tespit edilir.

İşletmede uygulanabilecek tüm verimlilik artırıcı yöntemler belirlenir. Her bir yöntem için elde edilebilecek tasarruf miktarı, ilk yatırım ve işletme maliyeti, yatırım geri ödeme süresi gibi detaylı teknik ve ekonomik analizler yapılır. Detaylı etüt, önemli yatırım kararlarının alınabilmesine olanak sağlar.

Seviye 3 - Yatırım Aşaması Etüdü (Verimlilik Artırıcı Proje):

Detaylı etüt sonuçlarına göre belirlenen verimliliğin artırılabileceği önemli ve yatırım gerektiren yöntemlerin herbiri için ayrı olarak yapılır. Daha detaylı ve gerçekçi finansal analizleri ve uygulama esaslarını içerir.

Etüt raporunda; uygulama planı,şemalar, ekipman listeleri, fiyat teklifleri, detaylı ölçüm sonuçları, teknik ve finansal analizler bulunur. Rapor; yatırım kararının alınabileceği nitelikte doğruluk seviyesi yüksek ve güvenilir maliyet ve tasarruf hesaplarını içerir.

Seviye 4 - Uygulama Sonrası Ölçme ve Doğrulama:

Bina sahibi veya yönetimi tarafından uygulanmasına karar verilen verimlilik artırıcı projeler, gönüllü anlaşmalar ve enerji performans sözleşmeleri ile hayata geçirilir. Uygulanma sonrasında gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak hesaplanan değerlerin gerçekleşme durumu tespit edilir.

 

Açıklama: Yenilenebilir enerji

Açıklama: 20160623_094854