Alternatif Enerji KAYNAKLARININ KULLANIM PROJELERİ

21. yüzyılda artan nüfus ve sanayileşmeden kaynaklanan enerji gereksinimi ülkemizin kısıtlı kaynaklarıyla karşılanamamaktadır. Enerji üretimi ve tüketimi arasındaki fark açık hızla büyümektedir. Bu durumda kendi öz kaynaklarımızdan daha etkin biçimde yararlanmak giderek artan bir önem kazanmaktadır. Enerji talebindeki hızlı artışın karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en verimli biçimde yararlanılması enerji maliyetlerinde düşüş ve ülkemizin dışa bağımlılığında azalışa yol açacaktır.

Ülkemizin artan enerji talepleri enerjide dışa bağımlılığımızı artırırken, ithalatta da enerji büyük bir rol oynamaktadır. Enerjimizin  %72 sini ithal ediyoruz ve bu durum toplam ithalatın da %18’ini oluşturuyor.

BTSO Enerji Verimliliği Merkezi bu durumun farkında olup ülkemizin kalkınmasına ve daha iyi bir gelecekte etkin enerji kullanımı için deneyimli personelleri ve işlerinde uzman çözüm ortaklarıyla profesyonel çözümler sunarak fizibilite çalışmaları, projelendirme, raporlama ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

BTSO Enerji Verimliliği Merkezi kamu yatırımlarında etkin çözümler oluşturabildiği gibi, özel sektör yatırımlarına da uygulanabilir rasyonel çözümler sunmaktadır.

Alternatif Enerji Kaynakları ile ilgili faaliyetlerimiz;

1.      Hidrolik Enerji

2.      Jeotermal Enerji

3.      Güneş Enerjisi

4.      Rüzgar Enerjisi

5.      Biyokütle Enerjisi