Tek bir idealimiz var: “Mükemmellik”

"Mükemmellik" sanayinin ve kamunun beklentilerini aşan ve bütün diğer kurum ve kuruluşlardan daha kaliteli, tarafsız ve üstün teknik hizmet sunmak demektir.


Sürekli iyileştirmelerle mükemmelliğin sağlanması, enerji verimliliği merkezimizin tüm çalışanları-nın  ortak çabası ve sorumluluklarıdır.


Her koşulda yasal şartlara, mevzuata ve etik kurallara tam olarak uymak ana ilkelerimizdendir. Kaliteyi, gizliliği ve güvenirliliği esas kılmak görevimizdir.


Üretimin sürekliliğini sağlarken enerjinin verimli kullanılıp rekabetçiliğin artırılması. Ülke ekonomisine katkıda bulunulup enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması için profesyonel çözümler ile inovatif çalışmalar yaparak politikalarımızı geliştirecek hedeflerimizi başaracağımıza inanıyoruz.

                                                                                                   

BTSO MESYEB  MÜDÜRLER KURULU ADINA
MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI
                                                                                                                               İSMAİL KUŞ
                                                                                                                                  24.11.2014