02.05.2007 tarih 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nu amacı: enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasını sağlayan kanun yasal dayanağımızdır.