Yönetim Taahhüdü

BTSO EVM’ in tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, Etüt, Danışmanlık, Eğitim ve Uygulama hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,

BTSO EVM yönetimi olarak, Genel müdür ve , Etüt, Danışmanlık, Eğitim ve Uygulama hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi, Enerji verimliliğine ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı, beyan ve taahhüt ederim. 
 

                                                                                                               BTSO MESYEB  MÜDÜRLER KURULU ADINA
MÜDÜRLER KURULU BAŞKAN
                                                                                                                               İSMAİL KUŞ
                                                                                                                                  24.11.2014