BTSO EVM enerji verimliliği ölçümlerini TS EN ISO IEC 17025 standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

ÖLÇMEDEN YÖNETEMEYİZ?

1-      ULTRASONİK YÖNTEMLE SIVI HATLARINDA DEBİ ÖLÇÜMÜ

İçerisinde partikül madde bulunmayan bir çok sıvı akışkanın boru hattı içerinde ki debisini ultrasonik yöntemle ölçümleye bilmekteyiz.

Ölçümü yapılabilen bazı akışkanlar;

·         Su

·         Asitler

·         Alkol

·         Yağlar

·         Ağır Su

·         Yakıtlar (AA Gravity)

·         Vb.

              

2-      AKIŞKAN HATLARDA BASINÇ VE SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

Sıvı ve ya gaz hatlarına bağlanan kayıt fonksiyonlu manometre ile hatta ki basınç ve sıcaklık değişimleri izlenebilmektedir.

 

3-      POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Analizörü, Ultrasonik Sıvı Debimetresi ve Kayıt Fonksiyonlu Dijital Manometre cihazları eş zamanlı kullanılarak pompaların oluşturdukları debi, suya aktardıkları enerji ve tükettikleri elektrik enerjisi kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen bu veriler doğrultusunda mevcut pompanın kendi eğrisi üzerinde verimli bölgelerde çalışıp çalışmadığının kontrolü gerçekleştirilmektedir.

                      

4-      KAZAN SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Bir çok endüstriyel tesis için buhar vazgeçilmez bir konumdadır. Buharın işletmelerce tercih edilme nedenleri;

Büyük ısı yüklerini taşıyabilme

Yüksek sıcaklıklara ulaşabilme

Hassas sıcaklık kontrolü vb. sayılabilir.

 

İşletmemiz için gerekli buharı üretirken kayıplarımızı biliyor musunuz?

Kazanlarda gerekli ölçümler yapılarak, kayıplar ve sistem verimliliği hesaplanır

Sonuçlar işletmenin incelemesine sunulur.

Genel hatlarıyla kayıplar;

·         Yanmadan Kaynaklı

·         Radyasyon

·         Blöf Kayıplaı

·         Baca Gazı Kayıpları

·         Buhar Hatları

·         Flaş Buhar

·         Kondenstoplar

·         Yalıtım vb.

 

5-      BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Yakma proseslerinde en büyük kayıpların baca gazı kayıpları olduğu bilinmektedir.

Kazanlarda ve yakma proseslerinde baca gazı emisyonları ve baca gazı debileri ölçülerek, yanma verimleri ve bacadan atılan enerji miktarları raporlandırılmaktadır.

 

6-      TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

6.1- Yalıtım Kontrolleri

 

                           

                                     

     6.2- Isıtılan Ürün Depo Tanklarında Isı Kayıplarının Tespiti

Özellikler akaryakıt ve madeni yağ sektöründe kullanılan ısıtılan tanklarda, izolasyonsuz ve bozuk izolasyonlu bölgelerin tespiti yapılıp, işletmenin görüşlerine sunulmaktadır.

 

 

 

7-      ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER

Portatif Enerji Analizörü Sayesinde üretime devam eden ünite veya cihaz başında alınan ölçümlerle; Güç Tüketimleri, Akımlar, Voltajlar, Harmonikler ve bir çok elektriksel parametre izlenip kayıt altına alınabilmektedir.

 

   8-      DEVİR ÖLÇÜMLERİ

Dönen ekipmanlar üzerinde lazerle veya temas yoluyla devir ölçümleri yapılarak raporlandırılmaktadır.

Özellikle; enerji verimliliği çalışmalarında son dönemde çözüm açısından sıklıkla başvurulan frekans değiştiricilerin kullanılmasının proje detayları ve ekonomik hesaplarının yapılması referans değerler önem arz etmektedir. Bu sebeple dönen ekipmanların devirlerinin ölçümü doğru yatırımlar için bilinmesi gerekli bir parametredir.

 

 

9-      ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ KÜTLE DENKLİĞİ

Fırınlarda üretilen ara ürün ve ya son ürünün kalitesiyle birlikte, birim üretim başına harcanan enerji (Spesifik Enerji Tüketimi;SET) sorgulanması gereken önemli bir konu başlığıdır.

Endüstriyel fırınlarda gerekli olan ölçümler alındıktan sonra Enerji Kütle Denkliği hesapları yapılarak; kayıp noktaları, kayıp miktarları ve birim üretim başına harcanan enerji ortaya çıkarılır. Çalışmanın sonunda hazırlanan raporla tasarruf potansiyelleri işletmenin bilgisine sunulur.

 

 

10-  İŞ YERİ ORTAMI GÜRÜLTÜSÜ ÖLÇÜMLERİ

İş hijyeni açısından çalışılan ortamlardaki mevcut gürültü seviyesinin belirlenmesi için ortam gürültü ölçümleri yapılmaktadır.

En yüksek Ses Basıncı (Ppeak):

“C”-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değeri ölçülmelidir.

Günlük gürültü maruziyet düzeyi ölçümü (LEX,8saat)(dB(A)re.20µPa):

TSE 2607 ISO 1999:1990 standardında tanımlandığı gibi sekiz saatlik iş günü için anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalaması alınarak yapılmalıdır.

 

11-  TERMAL KONFOR (Sıcaklık, Nem, Basınç, Hava Hızı) ÖLÇÜMLERİ

İşletmelerde; çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığı çalışma ortamı koşulları ile doğrudan ilişkilidir.

Bu sebeple; iş yerindeki atmosfer şartlarını belirleyen Sıcaklık, Nem, Hava Hızı gibi unsurlar ölçümlenerek ideal çalışma mekanları veya koşulları iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından önemlidir.

Sıcak ortamlarda çalışan personel üzerinde ayrıca sıcaklığın yaratacağı baskının ölçümlenmesi, çalışma koşullarını iyileştirecek tedbirlerin alınması için referans oluşturacaktır.

 

12-  AYDINLIK ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜ

Her işletmede, her üretim alanında olması gereken aydınlık düzeyi farklılık gösterir.

Doğru aydınlık düzeylerinin iş üzerinde oluştuğunun ölçülmesi daha güvenli iş alanları yaratmak için önemlidir.

Diğer yandan aydınlatma için harcanan enerjinin ne kadar etkin kullanıldığının ölçülmesi aşamasında aydınlık şiddeti ölçümleri ile yorum yapmak mümkündür.

 

 

 

13-  YANMA GAZI ÖLÇÜMLERİ

Yakma proseslerinde en büyük kayıpların baca gazı kayıpları olduğu bilinmektedir.

Yanlış hava, yakıt ayarı ile oluşturulan yanma sonucunda oluşan emisyonların ölçülmesi çevreye verilecek zararları önleyecektir.

              

14-  ULTRASONİK HAVA KAÇAKLARIN TAYİNİ

İşletmelerde görünmeyen giderler kısmında havanın bilinçsiz kullanımı ve işletme içerisindeki hava kaçakları kompresör sistemlerinin gereğinden fazla çalışmasına neden olmaktadır. Bu da işletmede fazla enerji tüketimine dolayısıyla enerji maliyetlerindeki artışa sebep olmaktadır.

Ultrasonik kaçakların tespiti ile basit önlemler alınarak, yatırımsız veya düşük yatırımlar ile büyük mali getiriler sağlanabilir.

Örneğin; 7 Bar basınçta 1mm’lik 10 adet delikten israf edilen hava kaçağı yıllık ortalama 12.000 TL gibi bir maliyete sebep olmaktadır.

Hava kaçaklarının tespit edilip, giderilmesi ile işletmeler bu tür görünmeyen maliyetlerden tasarruf etmiş olacaktır.