BTSO EVM, BTSO (Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası)'nın iktisadi bir kuruluşudur.

Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabalar gittikçe artmaktadır. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında ve gerekse de makro düzeyde azaltılması için stratejik amaç, hedef ve eylemler belirlenmektedir. Enerjinin verimli hareketi için hem teknolojinin takibinin yapılması hem de bu konudaki bilgi seviyesinin artırılarak paylaşılmasını ve tüm ülkeye yayılmasını sağlamak çok önemlidir.

Bu hedefler doğrultusunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2014 yılı Teklif Çağrısı İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı kapsamında başvurulan Enerji Verimliliği Merkezi Projesi 29.05.2014 tarihinde imzalanan sözleşmeyle başlamıştır. 1 milyon 250 bin TL bütçeyle hayata geçirilen Enerji Verimliliği Merkezi Projesi’nin yeşil büyüme temelli iş modelini firmalara uyarlamak adına önemli bir adımdır.

BTSO EVM TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17025 standarlarına göre akredite olmuş ve enerji alanında akredite hizmet veren tek kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. Öncelikle enerjinin verimli kullanılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması için BTSO EVM enerji verimliliği konularının tamamında tüm Türkiye’ye hizmet vermeyi hedeflemektedir.

BTSO EVM, yasal mevzuata uygun, bağımsız, güvenilir, tüm taraflara eşit mesafede duran, gizlilik ve hakların korunmasına saygılı ve adil olma ilkelerine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile TS-EN ISO IEC 17025 standardının gerektirdiği şartlarda etkin, sürdürülebilir ve sürekli iyileşme ilkesine sahip bir ölçme, eğitim, etüt ve uygulama merkezİ olarak hizmet vermektedir.